សំណួរដែលសួរញឹកញាប់


1. ចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់ UPLAY365 តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

=> ដើម្បីចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ UPLAY365 ដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ webite : https://uplay365.com/ 

1.  ចុះលើពាក្យថា " ចុះឈ្មោះ

2.  សូមធ្វើការជ្រើសរើសប្រទេស

3.  បំពេញលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

     បញ្ជាក់ : លេខដែលអាចទំនាក់ទំនងបានពិតប្រាកដ

4.  បំពេញ User អ្នកណែនាំ

     បញ្ជាក់ : អាចរំលងបាន បើគ្មាន

5. សូមធ្វើការកំណត់ USER ACC របស់អ្នក ដើម្បី Login

     Ex : Uplay365 ចន្លោះ ពី 6-9

6. បំពេញលេខសម្ងាត់ សំរាប់ Login ចូល

7.  បញ្ជាក់លេខសម្ងាត់ម្តងទៀត ត្រូវអោយដូចនឹងចំនុចលេខ 6

8.  ជ្រើសរើសប្រភេទធនាការរបស់អ្នក

     ABA / WING / TRUEMONEY / SMARTLUY

9.  បំពេញឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់អ្នក

10. បំពេញលេខគណនីធនាគាររបស់អ្នក

11. ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

      បញ្ជាក់ : ប្រព័ន្ធនឹងចាប់ Auto

12. បំពេញលេខកូដសម្ងាត់ដែលបានបង្ហាញនៅស្តាំដៃ

 

 

 

ទស្សនា Video ខាងក្រោម ⬇️⬇️

 

 

2. ចង់ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុង User Account ផ្ទាល់ខ្លួនគួរធ្វើបែបណា?

=> អតិថិជនរបស់ UPLAY365 ទាំងអស់ អាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុង User Account របស់ខ្លួនបានតាមរយះការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក និងការទូរទាត់សាច់ប្រាក់ណាមួយ ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលដល់អតិថជនគ្រប់រូប។
រាល់ការដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ តំរូវអោយអតិថិជនជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីធានាជូននូវសុវត្ថិភាពបាន 100% ជូនអតិថិជន។

បញ្ជាក់ : សមាជិកត្រូវធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ មុននឹងធ្វើរបាយការណ៏

ដំបូងសមាជិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការ Login ចូល Acc ជាមុនសិន

1.  ចុចនៅលើពាក្យថា " ដាក់ប្រាក់ "

2.  សូមធ្វើការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធធនាគារ

3.  បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ដាក់

4.  ធ្វើការ Upload រូបវិក័យប័ត្រដែលបានផ្ញើរប្រាក់

5.  ដាក់ស្នើរ រួចធ្វើការរង់ចាំ

 


ទស្សនា Video ខាងក្រោម ⬇️⬇️

 

 

3. ចង់ដកប្រាក់ចេញពី User Account ផ្ទាល់ខ្លួនគួរធ្វើបែបណា?

1.  ចុចនៅលើពាក្យថា ​" ដកប្រាក់

2.  បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលចង់ដក

3.  ចុចលើពាក្យ " ដាក់ស្នើរ " រួចធ្វើការរង់ចាំ

 


ទស្សនា Video ខាងក្រោម ⬇️⬇️

 

 

 4. ចង់ផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីចម្បង ដើម្បីទៅលេងហ្គេមដទៃត្រូវធ្វើដូចម្តេច?? 

=> ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីចម្បង ដើម្បីទៅលេងហ្គេមដទៃលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ!!!

សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម

1.  ចុចលើពាក្យ " គណនី "

2.  ចុចលើពាក្យ " សេវាផ្ទេរប្រាក់ "

3.  ធ្វើការជ្រើសរើសគណនីដែលចង់ផ្ទេរចេញ

     ឥឡូវអាចលេងបានដោយមិនបាច់ផ្ទេរ

4.  ធ្វើការជ្រើសរើសគណនីដែលចង់ផ្ទេរចូល

     ឥឡូវអាចលេងបានដោយមិនបាច់ផ្ទេរ

5.  បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ផ្ទេរ

6.  ចុចលើពាក្យ " ដាក់ស្នើរ

  ទស្សនា Video ខាងក្រោម ⬇️⬇️

 

 

 

5- ចង់ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ តើគួរធ្វើដូចមេ្តច??

1.  ចូលទៅកាន់ User រួចចុចពាក្យថា " គណនី "

2.  ជ្រើសយកពាក្យ " ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់

3.  វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់បច្ចុប្បន្ន

4.  វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ថ្មី ដែលចង់ប្តូរ

5.  វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ថ្មីម្តងទៀត រួចចុច " ដាក់ស្នើរ "

បញ្ជាក់ : លេខសម្ងាត់ត្រូវអោយដូចនឹងចំនុចលេខ 5.4

 

 

ទស្សនា Video ខាងក្រោម ⬇️⬇️

 

6- របៀបបង្កើត គណនី Wing ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលេងជាមួយ UPLAY365

=> សមាជិកទាំងអស់អាចធ្វើការបង្កើតនូវគណនីវីងបានដោយខ្លួនឯង ។ ដំបូងសមាជិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការ Download App WING ជាមុនសិន

សំរាបទូរស័ព្ទប្រតិបត្តិការ Android អាចរកបាននៅ PlayStore និង IOS អាចរកបាននៅ AppStore ដោយគ្រាន់តែស្វែងរកពាក្យថា WING រួចធ្វើការ Download ជាការស្រេច!!!

បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ Download រួចរាល់ហើយ សូមធ្វើការអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម

1.  ចូលទៅកាន់ WING APP រួចវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

បញ្ជាក់ : លេខដែលកំពុងប្រើប្រាស់ ងាយស្រួលក្នុងការ Confrim code

បន្ទាប់ពីវាយលេខទូរស័ព្ទចូលហើយ សូមធ្វើការកំណត់ User និងដាក់លេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន

 

2.  វាយបញ្ចូលលេខកូដ ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើរតាមរយះសារ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

គណនី WING របស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ!!!!! 

ដើម្បីអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បានចំនួនច្រើនក្នុង 1ថ្ងៃ សូមស្វែងរកភ្នាក់ងារវីងដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ដើម្បី Upgrade ចំនួនទឹកប្រាក់!!!

កុំភ្លេច ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅជាមួយផង!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- ចង់ចេះលេងកាស៊ីណូអនឡាញ តើគួរធ្វើដូចម្តេច??

=> ដំបូងសមាជិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការចូលទៅកាន់ User ជាមុនសិន រួចអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម

1.  ជ្រើសយក Button កាស៊ីណូ

2.  ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូដែលចង់លេង

Admin សូមអធិប្បាយ Sexy Baccarat

3.  ជ្រើសរើសតុ ដែលចង់ចូលលេង

បញ្ជាក់ : ក្នុងកាស៊ីណូនីមួយៗ យើងអាចលេង ខ្លា-នាគ ក៏បាន (រើសបាននៅខាងឆ្វេងដៃ)

 

បន្ទាប់មកទៀត Admin សូមធ្វើការអធិប្បាយអំពិមុខងារផ្សេងៗដែលមាននៅលើតុបៀរ

បញ្ជាក់ : សំរាប់ទឹកលុយស៊ីសង សមាជិកអាចមើលបានផ្ទាល់នៅកន្លែងចាក់នីមួយៗ

4.  សំរាប់ការចាក់បៀរ ផែនៅខាង Player 

5.  សំរាប់ការចាក់បៀរ ផែនៅខាង Banker

6.  សំរាប់ការចាក់ Player

7.  សំរាប់ការចាក់ លទ្ធផលបៀរ ស្មើរ

8.  សំរាប់ការចាក់ Banker

9.  ជ្រើសរើសចំនួន Credit ដែលចង់ចាក់ក្នុង 1ដៃ

10. រាល់ការចាក់ភ្នាល់ បន្ទាប់ពីការរើសចំនួន Credit និងលទ្ធផលដែលចង់ចាក់រួចមក សមាជិកត្រូវចុច Confirm ជាមុនសិនទើបអាចយកជាការបាន

បញ្ជាក់ : ក្នុងករណីដែលសមាជិកបានចាក់លទ្ធផលត្រុវទេមិនបានចុច Confirm ខាងក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកជាមោឃះ

 

សំរាប់ជួរតារាងដែលមាននៅខាងក្រុមគេ គឺសំរាប់បង្ហាញអំពីលទ្ធផលដែលបានចេញនៅដៃកន្លងទៅ!!!!

 

 

8- ស្វែងយល់អំពីវិធី ក្នុងការភ្នាល់បាល់របស់ UPLAY365

=> បន្ទាប់ពីសមាជិកបានធ្វើការ Login ចូល User រួចមក សូមធ្វើការជ្រើសរើសយក Button Sports

ស្វែងយល់អំពីមុខងារផ្សេងៗ របស់ A-Sports

1.  សំរាប់ធ្វើការជ្រើសរើស League ភ្នាល់ និងការកំណត់ផ្សេងៗ

2.  ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៏ភ្នាល់ ​ពត៌មានប្រកួត និងលទ្ធផលប្រកួតផ្សេងៗ

3.  សំរាប់ការប្តូរភាសា ទឹកលុយភ្នាល់ និងមើលម៉ោងប្រកួតទូរទៅ

4.  លទ្ធផលការភ្នាល់ ឈ្នះ ចាញ់ រឺស្មើរ

5.  មើលគ្រាប់ត ក្នុងការប្រកួត

6.  ទឹកលុយសំរាប់ភ្នាល់រាល់ការប្រកួត

7.  គ្រាប់ត Over / Under

8.  ទឹកលុយ Over

9.  ទឹកលុយ Under

10. សំរាប់ការភ្នាល់គូបក (Mix Parlay)

11. សំរាប់ការភ្នាល់តែមួយគូ (ចាក់កៅឪ)

 

 

 

9- រៀនលេងបាញ់ត្រី ជាមួយ UPLAY365

=> វេបសាយកម្សាន្ត UPLAY365 មានហ្គេមបាញ់ត្រីជាច្រើនប្រភេទ និងសុទ្ធតែក្រុមហ៊ុនល្បីៗទូរទាំងពិភពលោកច្របាច់ចូលគ្នានៅក្នុងវេបសាយតែមួយ!!!

ខាងក្រុមនេះ ជាគន្លឹះងាយៗក្នុងការស្វែងយល់លេងជាមួយ  UPLAY365

បន្ទាប់ពីចូលក្នុង User របស់អ្នករួចរាល់ហើយ

1.  សូមជ្រើសយក Button " បាញ់ត្រី "

2.  សូមជ្រើសរើសយកប្រភេទហ្កេមបាញ់ត្រីដែលអ្នកចូលចិត្ត

3.  Balance : តំណាងអោយចំនួន Credit ដែលអ្នកមាននៅក្នុង User របស់អ្នក

4.  ចន្លោះសំរាប់បំពេញចំនួន Credit ដែលអ្នកចង់ដាក់ចូលលេង

5.  Game Balance : ចំនួន Credit ដែលអ្នកមាននៅក្នុង Game

6.  Withdraw All : សំរាប់ការ Transfer credit ពីក្នុង Game ទៅកាន់ User របស់អ្នក

បញ្ជាក់ : ការ Transfer Credit គឺធ្វើឡើងម្តងទាំងអស់ មិនអាចកំណត់ចំនួនបានទេ

7.  Deposit : សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ចូលលេងក្នុង Game

8.  Button សំរាប់កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដាក់ចូលលេង Game មុនពេលចុច Deposit

បញ្ជាក់ : អ្នកអាចធ្វើការវាយបញ្ចូលតួលេខបាន

9.  បង្ហាញអោយដឹងពីចំនួន Credit ដែលអ្នកនៅសល់ក្នុង Game

10. សំរាប់កំណត់ចំនួន Credit ក្នុងការបាញ់ចេញ ចំនួនស៊ីសងនឹងបង្ហាញនៅពេលអ្នកបាញ់ត្រូវត្រី

បញ្ជាក់ : សញ្ញា (+) រឺ (-) សំរាប់ការតម្លើងរឺបន្ថយចំនួន Credit ក្នុងការបាញ់ចេញ

11. History : កំណត់ត្រាប្រាប់ពីប្រវត្តិត្រីដែលអ្នកបាញ់ត្រូវ

12. Home : សំរាប់ត្រឡប់ទៅទំព័រដើមវិញ

13. Setting : ការកំណត់ផ្សេងៗនៅក្នុង Game

14. Button $ : សំរាប់ការដាក់បន្ថែម រឺ Transfer Credit ចេញទៅ User

 

 

 

ទស្សនា Video ខាងក្រោម ⬇️⬇️

 

 10- ទំហំទឹកប្រាក់ភ្នាល់ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្មាន?

=> ទំហំទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ទៅតាមប្រភេទហ្គេមនីមួយៗ សមាជិកអាចធ្វើការសាកល្បងកំណត់បាន ។

11- អាចដកប្រាក់បានច្រើនបំផុតប៉ុន្មាន ហើយអាចដកប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ?

=> ទំហំទឹកប្រាក់នៃការដក គឺផ្តល់ជូនគ្មានដែនកំណត់ ។ សមាជិកអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន 5ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ (មិនគិតថ្លៃសេវា) សំរាប់ការដកប្រាក់ចាប់ពីលើកទី6 ឡើងទៅនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាកម្ម ។

12- ដាក់ប្រាក់ទាបបំផុតប៉ុន្មាន និងដកប្រាក់ទាបបំផុតប៉ុន្មាន?

=> សមាជិកតំរូវអោយធ្វើការដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត 2$ និងអាចដកប្រាក់ទាបបំផុត 10$ ។ សំរាប់សមាជិកថ្មីត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10$ សំរាប់ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង ។

13- ចំណាយពេលប៉ុន្មាននាទីក្នុងការដកប្រាក់ម្តងៗ?

=> សំរាប់ការធ្វើរបាយការដកប្រាក់ ចំណាយពេលមិនលើសពី 5នាទី ។ 

14- ដាក់ប្រាក់រួចហើយ តែមិន Credit មិនចូលក្នុងគណនី

=> បន្ទាប់ពីបានធ្វើការផ្ញើរប្រាក់រួចហើយ សូមសមាជិកកុំភ្លេចធ្វើរបាយការដាក់ប្រាក់ផ្ទាល់នៅលើវេបសាយផង។ ក្នុងករណីដែលធ្វើរបាយការរួចហើយតែនៅតែមិនបានសំរេច សូមធ្វើការ screenshot ហើយធ្វើការផ្ញើរមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនផ្ទាល់ ។

15- គណនីធនាគារដែលបានចុះឈ្មោះអស់លុយ តើអាចធ្វើការផ្ញើរលុយតាមភ្នាក់ងារវេរលុយបានដែររឺទេ?

=> ក្នុងករណីដែលគណនីធនាគារ (បានចុះឈ្មោះ) អស់ទឹកប្រាក់ សមាជិកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរយះធនាគារបានដោយគ្រាន់តែអតិថិជនធ្វើការសរសេរឈ្មោះវេបសាយនៅលើវិក័យប័ត្រ ហើយធ្វើការថតផ្ញើរមកកាន់ក្រុមការងារជាការស្រេច។

បញ្ជាក់ : វេបសាយយើងខ្ញុំ ទទួលបានសំរាប់តែការផ្ញើរមកកាន់គណនី Wing & True-Money តែប៉ុណ្ណោះ!! (ការផ្ទេរប្រាក់តាមរយះលេខទូរស័ព្ទ វេបសាយយើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយ )

16- Turnover គឺជាអ្វី?

=> Turnover គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការភ្នាល់រវាង ចំនួនភ្នាល់ចាញ់ និងឈ្នះបូកបញ្ចូលគ្នា ។ ភាគច្រើនរបាយការ Turnover នឹងត្រូវបានយកទៅធ្វើការជាលក្ខខណ្ឌទៅតាមប្រភេទ Promotion ផ្សេងៗ ។

17-  របាយការលេងឈ្នះគឺជាអ្វី ?

=> របាយការលេងឈ្នះ គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងលេងឈ្នះពីហ្គេមនីមួយៗ ។ ភាគច្រើនរបាយការលេងឈ្នះនេះ នឹងត្រូវបានយកទៅធ្វើការជាលក្ខខណ្ឌទៅតាមប្រភេទ Promotion ផ្សេងៗ ។

18- ហេតុអ្វីចុចយក Promotion មិនបាន?

=> ក្នុងករណីដែលសមាជិកមិនអាចធ្វើការចុចយក Promotion បាន សូមធ្វើការ Refresh browser ហើយធ្វើការចុចម្តងទៀត ។

 19- ចង់ណែនាំមិត្តភក្តិមកលេងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? ហើយបានអត្ថប្រយោជន៏អ្វីខ្លះ?

=> សមាជិកអាចធ្វើការ Copy Link Refferral ដែលមាននៅក្នុង User រៀងៗខ្លួនបាន (អាចអនុវត្តតាមរូបភាពខាងក្រោម​) រួចធ្វើការផ្ញើរទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកតាមរយះបណ្តាញសង្គមណាមួយ ។ លក្ខខណ្ឌនៃការណែនាំមិត្ត : មិត្តភក្តិដែលលោកអ្នកបានណែនាំតំរូវអោយធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10$ ឡើងទៅ!!! សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ដើម្បីសាកសួរអំពីពត៌មានបន្ថែមនៃអត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន ។

 

 

20- ចូលលេងហ្គេមអត់បាន តែងតែលោតចេញពេលកំពុងលេង??

=> សមាជិកទាំងអស់អាចធ្វើការចូលលេងបានតាមរយះ Browser របស់ទូរស័ព្ទ (Safari សំរាប់ IOS & Internet សំរាប់ Android) ។ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការចូលទៅកាន់ Browser របស់់ទូរស័ព្ទ បន្ទាប់មកធ្វើការវាយបញ្ចូលវេបសាយរបស់ UPLAY365 ជាការស្រេច ។

ហាមចូលលេងតាមរយះការចុច Link ដែលក្រុមការងារបានធ្វើការផ្ញើរជូនតាមរយះបណ្តាញសង្គម ។

 

 

21- បើកតុលេងកាស៊ីណូបាការ៉ាត់បានប៉ុន្មានក្នុងពេលតែមួយ? កាស៊ីណូណាខ្លះដែលមើលច្រើនតុបានខ្លះ?

=> សមាជិកទាំងអស់អាចធ្វើការមើលតុកំពុងលេងបានគ្រប់កាស៊ីណូ ។ 

22- វិធីចូលលេងភ្នាល់បាល់ A-Sports

1. ចុចលើពាក្យ A-Sports

2. ចុចលើពាក្យ Play Now!!!

3. ធ្វើការចុចលើពាក្យ View2 ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ Desktop version ជាភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលតារាងភ្នាល់បានច្បាស់ជាងមុន ។

 

23- វិធីភ្នាល់បាល់គូរច្រើន រឺ Mix Parlay

1. តម្រូវអោយសមាជិកធ្វើការជ្រើសរើសគូរប្រកួតចាប់ពី 2គូរ ឡើងទៅ

2. បន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសរួចហើយ សូមធ្វើការចុចនៅលើពាក្យដែលបានបង្ហាញ ហើយជ្រើសយកពាក្យថា Mix Parlay